Thy, Mors og Hanherred

Vejlerne - Østlige Vejler Vejlerne - Vestlige Vejler Bulbjerg Hannæs Hanstholm Nordthy Hanherred Agger Tange Agerø Ulvedybet Nationalpark Thy


Om området:

Det nordvestlige hjørne af Danmark er vores hjemegn. Derfor er der selvølgelig en overvægt af fuglefotos herfra på hjemmesiden. 

Vi har valgt at pege på følgende 10 steder for fuglekiggeri:

  1. Vejlerne - Østlige Vejler
  1. Vejlerne - Vestlige Vejler
  2. Bulbjerg
  3. Hannæs
  4. Hanstholm
  5. Nordthy
  6. Hanherred
  7. Agger Tange
  8. Agerø
  9. Ulvedybet
10. Nationalpark Thy


Fugle (specielle):

Vejlerne er et af Europas vigtigste yngle- og rasteområder for andefugle og vadefugle. Der er registreret 300+ arter, heraf 130 ynglende.

Agger Tange, Agerø og Ulvedybet tiltrækker samme fugletyper. De to førstnævnte lokaliteter er specielt vigtige for Knortegås, henholdsvis Mørkbuget og Lysbuget Knortegås.

Hanstholm og Bulbjerg byder på havfugle, især efter kraftig vind.

Nationalpark Thy tilbyder de rette betingelser for arter, der kræver ro og udsyn: f. eks. Traner. Tillige kan man her sagtens komme til at se 100 Krondyr fra ét og samme sted.

 


Vandreruter:
På stederne 5, 6, 7 og 10 er der rigtig mange afmærkede vandreruter. Adgang til nogle af observationsposterne på stederne 1 og 8 kræver kun korte vandreture.
Under ovenstående links til hvert enkelt sted vil der være information om disse ruter.


Turisme:
Som fastboende i området vil det være halsløs gerning at nævne nogle attraktioner frem for andre. Der henvises til:

ThyTuristbureau og
Visit Jammerbugten