Hanherred
 

 


Om Hanherred:

Botanisk er Hanherred et meget interessant område. De mange erosionsdale gennem kystskrænterne indeholder et væld af sjældne sporeplanter: Hjortetunge, Rundfinnet Radeløv, Bægerbregne, Guldskæl-Mangeløv, Almindelig Ulvefod, Femradet Ulvefod og Otteradet Ulvefod. I et område ved Tingskoven vokser der Flad Ulvefod.

Desværre er det en saga blot med Otteradet Ulvefod. Vi fandt den sammen med Alminelig Ulvefod i Thorup Klitplantage i 2017. Året efter kunne vi konstatere, at området var blevet gennemkørt af store maskiner. Det var gået ud over en del af bevoksningerne med Almindelig Ulvefod, men Otteradet Ulvefod havde overlevet. Forekomsten blev indberettet til Naturstyrelsen, så den kunne komme med på styrelsens "Pas På Kort". Desværre for sent. Næste gang vi besøgte stedet, havde der igen været maskiner i området, og nu var det slut med Otteradet Ulvefod.

Fugleobservationer og fuglefotos fra Hanherred knytter sig især til beliggenheden i nærheden af Vejlerne og Bulbjerg.


Fugle (specielle):
Andet:

 


Vandreruter:

Turforslag: Brug kortet fra Bulbjerg og Klitplantagerne. Start ved Ellidsbøl Strand og gå på redningsvejen til Vester Thorup. Følg Ralvejen og tag derfra en af stierne til højre til man når frem til Mærskvejen. Følg Mærskvejen mod vest og tag Gul Rute til Valbjerg og videre til Bulbjergvej. Derfra til højre mod Ellidsbølvej og tilbage til Parkeringen. 
For foden af Valbjerg ses en del Månerude og langs Mærskvejen ses Almindelig Ulvefod på lave nordvendte skrænter. Otteradet ulvefod er forsvundet herfra igen (se ovenfor). I krattene langs Ellidsbølvej kan man være heldig at finde Koralrod. Turen er 14,3 km.


Litteratur og links:

 


Camping: