Hannæs
GPS koordinater:

Lild Strand:
57.152757 N
  8.962655 E

Frøstrup:
57.086567 N
  8.994042 E

Øsløs:
57.027476 N
  9.011084 E

Vesløs:
57.039639 N
  8.974039 E

Arup/Amtoft:
57.004700 N
  8.932459 E


Om Hannæs:
Hannæs består af sognene Tømmerby-Lild (Nord-Hannæs) og Øsløs-Vesløs-Arup (Syd-Hannæs). Hannæs er ikke en del af Thy, men en del af Vester Hanherred. Hannæs afgrænses af Vejlerne i vest og øst, og i gamle dage var der kun stabil vejføring til Syd-Hannæs fra nord. Vejle betyder vadested. At skyde genvej over vadestederne kunne være en risikobetonet affære.

Denne lille fuglefjende (Husmåren) findes også på Hannæs:

 

Thy-Gøgeurt vokser især i Lild området.
I nogle år kan den være meget talrig.


Fugle (specielle):

Andet:

Vandreruter:

Naturstyrelsen: Bulbjerg og Klitplantagerne

Torsbjerg, afmærket rute:

Vandreturen starter op ad bakke. I foråret hører man skrigene fra Fiskehejre og Sølvhejre, der yngler i de høje træer. Turens første halvdel veksler hele tiden mellem skov og åbent landskab. Fra vejen med navnet Glombak er der en storslået udsigt over Vejlerne.

GPS-koordinater for P-plads:
57.041151 N
  9.032622 E


Turisme:

Indrømmet: Detaljeringsgraden på netop denne side om Hannæs er større end på sider med andre lokaliteter. Det skyldes god gammeldags lokalpatriotisme.


Litteratur og links:
  • Hannæs. Folk og egn. Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

 


Camping: