Vejlerne
Rundt om de Østlige Vejler:

Rundt om de Vestlige Vejler:
GPS koordinater:

Østlige Vejler:

Vejlernes Naturcenter:
57.033181 N
  9.101541 E

Glombak:
57.039259 N
  9.050461 E

Fugletårn ved Kærup Holme:
57.092611 N
  9.045909 E

Han Vejle og Lund Fjord skjulene (P-plads):
57.098002 N
  9.060479 E

Krap-Tårnet (P-plads):
57.064411 N
  9.100743 E

Vestlige Vejler:

Fugleskjulet ved Arup Vejle:
57.011162 N
  8.927164 E

Arup-dæmningen:
56.993325 N
  8.877845 E

Lønnerup Fjord Dæmning:
56.992971 N
  8.827745 E

Østerild-Tårnet (P-plads):
57.031667 N
  8.870915 E

Fugletårnet ved Tømmerby Fjord:
57.037263 N
  8.932612 E


Om Vejlerne:

Verden blev sjovt nok gjort opmærksom på Vejlernes naturværdier af en fuglefotograf, Arthur Christiansen. Han tilbragte meget tid i Vejlerne i 1930'erne, hvor han camperede (boede i telt) bl.a. på Thorsbjerg. Han udgav bogen "Sommer i Vejlerne: En Bog om Sumpfuglenes forjættede Land" i 1938. Han blev senere landets første professionelle naturfotograf. Jeg mødte ham i 1980'erne ved Maskinhuset ved Tømmerby Fjord, hvor han var i gang med at fotografere bysvaler, der samlede mudder til redebygning.

Historien om det mislykkede afvandingsprojekt, der startede i 1870'erne og lukkede ned under 1. verdenskrig er beskrevet i nedenstående links og litteraturhenvisninger. I dag ejes Vejlerne af Aage V. Jensen Naturfond, der har naturbevarelse som formål. Fonden har etableret fugletårne og skjul mange steder i Vejlerne. 

 

Vejlerne er et af Europas vigtigste yngle- og rasteområder for andefugle og vadefugle. Der er registreret mere end 300 fuglearter, heraf 130 ynglende.


Fugle (specielle):

Litteratur og links:

 


Camping: