Nordthy
GPS koordinater:

Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller:
57.049331 N
  8.887377 E

Parkering for vandretur ved Hjardemål Klitplantage:
57.081280 N
  8.842715 E


Selv om Testcentervej med vindmøller og master baner et bredt spor op gennem Østerild Klitplantage, er der stadig masser af plads til dyre- og planteliv. På nogle af de ryddede arealer vest for møllerne er der gravet små søer, som er med til at tiltrække arter, der ikke eksisterede i området før møllerne kom til. Også Hjardemål Klitplantage har fået tilført et par nye lavvandede gravede søer, som Krondyrene ofte besøger.

Hjertesuk:
Den private organisation Skovdyrkerne har oktober 2020 skrevet en lille artikel om Vedligeholdelse af Skovbryn. Heri er der en række gode anvisninger, som Naturstyrelsen, der driver statsskovene, må formodes at kunne læse med stort udbytte. I klitplantagerne i Thy og Hanherred har man gennem de seneste år været temmelig hådrhændede i skovdriften. Langs en stor del af skovvejene er alle buske og træer fjernet i adskillige meters afstand fra vejsiden. Derved suser vinden lige ind imellem de høje stammer, så der ikke længere er læ og skjulesteder for skovens dyre- og fugleliv.


Fugle (specielle):
Andet:

Vandreruter:
  • Naturstyrelsen: Østerild Klitplantage - turfolder nr. 55
  • Hjardemål Klitplantage:


    Kør på Klitvejen mellem Hjardemål Klit og Hjardemål. I svinget ved Roergård går der en grusvej/cykelsti mod vest. 100 m inde, hvor et skilt forkynder, at man ikke må køre længere, er der lige P-plads nok til 2 biler. Følg cykelstien til Vullum. På det åbne stykke mod syd og vest er der ofte traner, rovfugle og især misteldrosler.

Turisme:
 

 

 

 

Camping: