Agger Tange
GPS koordinater:

56.751118 N
  8.249838 E


Om Agger Tange:

Agger Tange er en del af Nationalpark Thy, men når det gælder lokaliteter for fugle (og fuglekiggere) fortjener den en særskilt beskrivelse.

Tangen adskiller Nordsøen og Limfjorden, nærmere betegnet Krik vig. Selve tangen rummer både klitter, enge og åbent vand. Placeringen ud til Nordsøkysten betyder, at området er et meget vigtigt rasteområde for trækkende ande- og vadefugle. Der er registreret henved 200 fuglearter i området


Fugle (specielle):

Vandreruter:

Andet:
  • Spættet Sæl dukker ofte op i Krik Vig.

Litteratur og links:

Camping: