Grækenland

Lesbos Delphi Peloponnes Nestosdeltaet Evrosdeltaet Kerkinisøen Prespasøerne

Areal:
131.957 km²

Befolkningstal:
11 millioner

 

 

 


Grækenlands beliggenhed i det sydøstlige Europa betyder, at fuglefaunaen her er meget forskellig fra fuglefaunaen i andre sydeuropæiske lande. På fastlandet er det især ynglefuglene, der er interessante. Dog er der mange trækfugle i Evrosdeltaet. På Lesbos er der et fantastisk forårstræk, der tidligere tiltrak fugleinteresserede fra hele Europa. De seneste år har tilstrømningen været reduceret på grund af flygtningesituationen.

  1. Lesbos
  2. Delphi
  3. Peloponnes
  4. Nestos
  5. Evros
  6. Kerkinisøen
  7. Prespasøerne