Stockholm Nord
GPS koordinater:

Hjälstaviken Nord:
59.674678 N
17.363333 E

Hjälstaviken Syd: 
Stora Parnassen:
59.654207 N
17.386569 E

Broängarnas Naturreservat:
59.493057 N
17.671642 E

Fysingen:
59.573984 N
17.912191 E


3 gode lokaliteter nord for Stockholm, som man kan besøge på én dag:
Hjälstaviken, Broängarnas Naturreservat og Fysingen

Om Hjälstaviken:
Naturreservat 1982. Areal 808 ha. Søen og engene er meget fuglerige. Der er adgangsbegrænsning på engene fra 1. april til 15. august, men i denne periode er det dog stadig tilladt at færdes på den afmærkede sti, plankestier og fugletårne.

Broängarnas Naturreservat:
Reservatet udgør 250 ha, hvoraf 175 ha er åbent vand. Engene er meget lavtliggende, og det kan være vanskeligt at nå observationsstederne i våde perioder. Der er adgangsforbud i yngletiden. Der er registreret 233 fuglearter i området. Vi gik efter citronvipstjert, men måtte "nøjes" med Gul Vipstjert og Huldue.

Fysingen:
Arealet er på 184 ha, hvoraf 60 ha er åbent vand. Der er et glimrende fugletårn nord for P-pladsen. Vandreturen mod syd krydser 3 små broer, hvor vi ledte efter og fandt Buskrørsanger. Der er registreret ca. 100 ynglende arter i reservatet.


Fugle (specielle):

Hjälstaviken:

Broängarnas Naturreservat:

Fysingen:


Vandreruter:

Hjälstaviken:

Ovenfor er der vist den letteste måde at nå obersvationsstederne på (ialt ca 5 km). Man kan også vælge at gå hele vejen rundt om søen (8 km).

Broängarnas Naturreservat:
Vi nåede kun at gå ca. en halv kilometer før vi måtte vende om p.g.a. vand. Vi forsøger igen, når lavere vandstand tillader det.

Fysingen:

Den viste vandretur ved Fysingen er 5,2 km. Den nordligste del er på plankestier.


 


Litteratur og links:

Camping: