La Janda og La Barca deVejer
GPS koordinater:

La Janda:
36.219148 N
  5.783297 W

La Barca de Vejer:
36.253867 N
  5.957059 W

 


La Janda:
Engang lå her en stor lavvandet sø: La Laguna de la Janda. Området er nu gennemskåret af drænkanaler, men rummer mange storke, hejrer, ibiser og rovfugle.

La Barca de Vejer:
Her findes en lille koloni af Eremitibis og et skjul, hvorfra man har god udsigt til kolonien. Der er tale om udsatte fugle og alle er ringmærkede.


Fugle (specielle):
Andet:

 


Rute:
Kør på E-5/N-340 ca. 18 km øst for Vejer de la Frontera. Over for afkørselen mod Zahara (A-2227) går en lille grusvej mod nord. Tag denne og kør op på diget og følg kanalen mod vest. Man kan følge vejen indtil den igen når ud til E-5/N-340, men vejens kvalitet bliver efterhånden ringe.

Tilbage på E-5/N-340 køres mod vest til La Barca de Vejer. Observationsskjulet ligger ved en P-plads. 


 


Litteratur og links:
  • Where to watch birds in Southern & Western Spain. Ernest Garcia and Andrew Paterson. Bloomsbury. London. 2008.
  • Crossbill Guides: Western Andalucia - Huelva to Malaga. Crossbill Guides Foundation, Arnhem, The Netherlands 2017

Camping:

Camping Pinar San José ligger ideelt for besøg på de gode fuglelokaliteter i Cadiz-provinsen.