Innlandet

Jotunheimen Fokstumyra Rondane

 

 


Om Innlandet:

Her er det ikke overdrevent at bruge udtrykket "Storslået Natur". Især Jotunheimen er af en sådan udstrækning, at det er svært på forhånd at forestille sig arealernes størrelse, når man kommer fra Danmark. Antallet af fugle er ikke imponerende. Men de arter, der findes her, og som yngler her, adskiller sig for en stor del fra ynglefuglene i Danmark. Nogle af dem ser vi i Danmark kun på træk, og enkelte af dem ser vi slet ikke. Vi har indtil videre kun opholdt os i området i én uge, så der er basis for at udbygge vores erfaringsgrundlag.

Vi har foreløbig 3 områder, som vi vil pege på:

  1. Jotunheimen
  2. Fokstumyra
  3. Rondane


Fugle (specielle):