Ebro-deltaet
GPS koordinater:

40.707005 N
  0.847421 E

 


GPS-koordinaterne viser vejen til selve Parc Natural del Delta de l'Ebre. Parken ligger syd for flodmundingen, men det kan anbefales at køre rundt i området både nord og syd for flodmundingen. Der er store arealer med ris, og det er her man skal holde udkig efter Dværghejren. De stikker ofte hovedet op eller tager sig en kort flyvetur.

Rødvinget Braksvale ses på strandengene helt ude ved havet. Hvad Iberisk Gransanger angår stødte vi simpelt hen på en flok trækkende fugle, der søgte ly for uvejret i den lave vegetation ved et fugletårn.

Hvis du ser et lavtgående fly med en lyserød sky efter sig, så se at komme væk. Skyen har en kvalmende sød lugt af sprøjtemidler. Så lærer man at købe økologiske ris, gør man.


Fugle (specielle):

og masser af vadefugle

 

 


Litteratur og links:
  • Where to watch birds. Northern & Eastern Spain. Michael Rebane & Ernest Garcia. Bloomsbury, 2008.