Danmark

Thy, Mors og Hanherred Skagen Skjern Enge Gjerrild Nordstrand Lille Vildmose

Areal:
42.933 km²

Befolkningstal:
6 millioner

 


Med en kystlinie på 8.750 km og et lavtliggende landskab er Danmark et enestående sted at iagttage trækfugle, kystfugle og vadefugle. Alene i Skagen er der registreret 370 fuglearter. I Vejlerne er der registreret +300 arter gennem tiden, og af disse har 130 ynglet i området.

Der er således masser af gode lokaliteter i Danmark. Vi mangler at besøge en lang række af disse, f.eks. Vadehavet, så derfra har vi endnu ikke noget materiale. Vi beskriver derfor foreløbig disse 5 steder:

  1. Thy, Mors og Hanherred
  2. Skagen
  3. Skjern Enge
  4. Gjerrild
  5. Lille Vildmose