Fåglar alfabetisk
Aftonfalk Alfågel Alkekung Alpeseglare Alpjärnsparv
Alpkaja Alpkråka Amerikansk kricka Backsvala Balkanhök
Bergand Bergfink Berghöna Berglärka Bivråk
Björktrast/Snöskata Blanfordlärka Blek Tornsvala Bläsand Bläsgås
Blå Kärrhök Blåhake Blåkraka Blåmes Blåtrast
Bofink Brandkronad Kungsfågel Brun Glada Brun Kärrhök Brunand
Brushane Buskskvätta Busksångare Cettisångare Dalripa
Domherre Drillsnäppa Dubbeltrast Dvärgbeckasin Dvärglärka
Dvärgmås Dvärgrördrum Dvärgskarv Dvärgsnögås Dvärguv
Dvärgörn Ejder Eksångare Eleonorafalk Enkeltbeckasin
Entita Eremitibis Fasan Fiskgjuse Fiskmås
Fisktärna Fjällpipare Fjällripa Fjällvråk Flamingo
Forsärla Fältpiplärka Gamörn Glada Glasögonsångare
Gluttsnäppa Gransångare Gravand Gräsand Grässångare
Grön Biätare Grönbena Grönfink Gröngöling Grönsiska
Grå Flugsnappare Grå Kråka Grågam Grågås Gråhakedopping
Gråsiska Gråsparv Gråtrut Gulhämpling gulkronad eldvävare
Gulpsarv Gulärla Gärdsmyg Gök Gåsgam
Havssula Havstrut Havsörn Helenaastrild Helig Ibis
Hornuggla Hussvala Häcksparv Häger Hämpling
Härfågel Härmsångare Höksångare Hökörn Iberisk Gransångare
Iltärna Isabellastenskvätta Islom Italiensk Sparv Jaktfalk
Järnsparv Kaja Kalanderlärka Kamsothöna Kanadagås
Kaspisk Trut Kattuggla Kejsarörn Kentsk Tärna Klippduva
Klippnötväcka Klippsparv Klippsvala Knipa Knölsvan
Kohäger Koltrast Kopparand Kornsparv Korp
Kricka Krushuvad Pelikan Krüpers Nötväcka Kungsfiskare Kungsfågel
Kungsörn Kustpipare Kustsnäppa Kärrsnäppa Kärrsångare
Ladusvala Lagerlärka Lappmes Lavskrika Ljungpipare
Lunnefågel Lärkfalk Lövsångare Macchiasångare Marmorand
Masktörnskata Medelhavstrut Mellanspett Mindre Flugsnappare Mindre Korsnäbb
Mindre Skrikörn Mindre Strandpipare Mindre Sångsvan Minervauggla Mosnäppa
Munkparakit Myrsnäppa Myrspov Natthäger Nattskärra
Nilgås Nunnestenskvätta Nökråka Nötskrika Nötväcka
Ormvråk Ormörn Orre Pelikan Pilfink
Pilgrimsfalk Polyglottsångare Provencesångare Prutgås Pungmes
Purpurhäger Purpurhöna Rallhäger Rapphöna Ringduva
Ringtrast Rosarykkig Pelikan Rosenfink Rosenstare Roskarl
Rostand Rostgumpsvala Rostsparv Rödbena Rödfalk
Rödhake Rödhuvad Dykand Rödhuvad Törnskata Rödnäbbad Trut Rödspov
Rödstjärt Rödstrupig Piplärka Rödstrupig Sångare Rödstrupig Sångare Rödsångare
Rödvingetrast Rördrum Rörhöna Rörsångare Röthöna
Råka Salskrake Sammetshätta Sandlöpare Sandtärna
Sidensvans Silkeshäger Sillgrisla Silltrut Silvertärna
Sjöorre Skata Skatgök Skedand Skedstork
Skogsduva Skogsnäppa Skrattmås Skräntärna Skäggdopping
Skäggmes Skäggtärna Skärnsnäppa Skärpiplärka Skärrfläcka
Smalnäbbad Lärka Smalnäbbad Mås Smalnäppad Simsnäppa Smutsgam Smådopping
Småfläckig Sumphöna Smålom Småskrake Småsnäppa Småspov
Småtrap Småtärna Snatterand Snögås Snösparv
Sommargylling Sothöna Spansk Kejsarörn Spansk Sparv Sparvhök
Spetsbergsgås Spillkråka Sporrvipa Spovsnäppa Stare
Steglits Stenknäck Stenskvätta Stensparv Stentrast
Stjärtand Stjärtmes Storlom Storskarv Storskrake
Storspov Stortrapp Strandskata Strömstare Stubbstjärtseglare
Styltlöpare Stäpphök Större Hackspett Större Korsnäbb Större Piplärka
Större Strandpipare Svart Ibis Svart Rödstjärt Svart Stenskvätta Svart Stork
Svart Svan Svartbent Strandpipare Svarthakad Buskskvätta Svarthakad Sångare Svarthakedopping
Svarthalsad Dopping Svarthalsad Trast Svarthuvad Mås Svarthuvad Sparv Svarthuvad Vävare
Svarthätta Svartkråka Svartmes Svartpannad Törnskata Svartstare
Svarttärna Svartvingad Glada Svartvit Flugsnappare Svärta Sydlig Varfågel
Sydnäktergal Sädesärla Sävsparv Sävsångare Sånglärka
Sångsvan Tajgasädgås Talgoxe Talltita Taltrast
Tjockfot Tobisgrissla Tofslärka Tofsmes Tofsvipa
Toppskarv Tordmule Tornfalk Tornsvala Trana
Trastsångare Tretåig Hackspett Tretåig Mås Trädgårdssångare Trädgårdsträdkrypare
Trädkrypare Trädlärka Trädpiplärka Turkduva Turturduva
Tuvsnäppa Törnskata Törnsångare Vadaresvala Varfågel
Vattenpiplärka Vattenrall Vigg Vinterhämpling Vit Stork
Vitgumpad Buskskvätta Vitkindad Gås Vittrut Vitvingad Mås Vitvingad Tärna
Vitögd Dykand Västlig medelhavsstenskvätta Ägretthäger Ängshök Ängspiplärka
Ärtsångare Ökenkorp Ökenstenskvätta Östlig Blåskata Östlig medelhavsstenskvätta
Årta