Toppet Skallesluger
Red‑Breasted Merganser

Mittelsäger

Harle huppé

Småskrake

Latin:
Mergus serrator

Familie:
Andefugle

Foto:
Hannæs
Danmark
februar 2020