Sølvhejre
Western Great Egret

Silberreiher

Grande aigrette

Ägretthäger

Latin:
Ardea alba

Familie:
Hejrer

Fotos:

Øverst:
Tizsasøen
Ungarn
juli 2013

Nr. 2:
Vejlerne
Danmark
oktober 2020

3 nederste:
Lesbos
Grækenland
maj 2012