Skærpiber
Rock Pipit
Strandpieper
Pipit maritime
Skärpiplärka
Latin:
Anthus petrosus

Familie:
Pibere og vipstjærter

Fotos:

Øverst:
Hanstholm
Danmark
september 2020

Nederst:
Hanstholm
Danmark
oktober 2020