Fuglekonge

Goldcrest

Wintergoldhähnchen

Roitelet huppé

Kungsfågel

Latin:
Regulus regulus

Familie:
Sangere

Fotos:

Øverst:
Nationalpark Thy
Danmark
marts 2021

Nederst:
Bulbjerg
Danmark
november 2022