Bramgås
Barnacle Goose

Nonnengans

Bernache nonnette

Vitkindad Gås

Latin:
Branta leucopsis

Familie:
Andefugle

Fotos:

Øverst:
Hannæs
Danmark
marts 2021

Midt:
Sverige
april 2012

Nederst:
Beijershamn
Sverige
juni 2021